گروه علمی \"پژوها\" متخصص در زمینه های :

مجموعه پرسشنامه مدیریت (بخش دهم)

 

pm702.پرسشنامه استرس سبک زندگی.docx
pm703.پرسشنامه توجه به سلامتی.docx
pm704.پرسشنامه شوخ طبعی.docx
pm705.پرسشنامه زندگی کاری.docx
pm706.پرسشنامه ارزش ها و سبک زندگی.docx
pm707.پرسشنامه سبک زندگی.docx
pm708.پرسشنامه تغییرات ژنتیکی مواد غذایی.docx
pm709.پرسشنامه بررسی تغییر ژنتیکی مواد غذایی.docx
pm710.پرسشنامه برچسب های مواد غذایی.docx
pm711.پرسشنامه آگاهی از بیوتکنولوژی و دانش بیولوژی و ژنتیک.docx
pm712.پرسشنامه توجه به محیط زیست.docx
pm713.پرسشنامه امنیت شخصی غذا.docx
pm714.پرسشنامه کیفیت زندگی کاری.docx
pm717.پرسشنامه شناسایی کلیشه های حرفه ای.docx
pm718.پرسشنامه حمایت اجتماعی.docx
pm719.پرسشنامه موانع اقدام.docx
pm720.پرسشنامه نگرش نسبت به پول.docx
pm721.پرسشنامه مصاحبه های گروهی.docx
pm722.پرسشنامه فعالیت های کاری.docx
pm723.پرسشنامه قرارداد روان شناختی.docx
pm724.پرسشنامه حرفه ای.docx
pm725.پرسشنامه انتظارات شغلی.docx
pm726.پرسشنامه مشتری، کارآفرینی و یادگیری.docx
pm727.پرسشنامه مهارت های جستجوی شغلی.docx
pm728.پرسشنامه فنون مدیریت زمان.docx
pm729.پرسشنامه مدیریت زمان.docx
pm730.پرسشنامه نگرش ها نسبت به زمان.docx
pm731.پرسشنامه اعتیاد به کار.docx
pm732.پرسشنامه اعتیاد به پرکاری.docx
pm733.پرسشنامه هوش عاطفی.docx
pm734.پرسشنامه هوش عاطفی.docx
pm736.پرسشنامه هوش اجتماعی.docx
pm737.پرسشنامه ضریب هوشی تنوع.docx
pm738.پرسشنامه هوش فرهنگی.docx
pm739.پرسشنامه هوش فرهنگی.docx
pm740.پرسشنامه هوش سازمانی.docx
pm741.پرسشنامه هوش معنوی.docx
pm742.پرسشنامه سنجش میزان گرایش به معنویت.docx
pm743.پرسشنامه معنویت در کار.docx
pm744.پرسشنامه معنویت در کار.docx
pm745.پرسشنامه آزمون IQ اخلاقی.docx
pm746.پرسشنامه گرایشات اخلاقی.docx
pm747.پرسشنامه اخلاق کاری.docx
pm748.پرسشنامه ارزش¬های شخصی.docx
pm749.پرسشنامه اخلاق.docx
pm750.پرسشنامه اخلاق اسلامی در کار.docx
pm752.پرسشنامه ایدئولوژی اخلاقی.docx
pm753.پرسشنامه ارزش¬های کاری.docx
pm754.پرسشنامه ارزیابی کدهای اخلاقی.docx
pm755.پرسشنامه اخلاق در سازمان.docx

 

مجموعه پرسشنامه مدیریت (بخش دهم)

+ نوشته شده در پنج شنبه چهارم آذر 1400 ساعت 0:5 توسط گروه علمی پژوها گروه علمی پژوها بدون نظر